Napkin Ring - Stirrup

92V465010

NAPKIN RING - STIRRUP