Vase Mandalay (Medium)

92C330017

VASE - MANDALAY (M)